blog image

دکتر زهرا بهفر

عضو دپارتمان زوج و خانوادهبه نام آنکه هستی نام ازو یافت                 فلک جنبش زمین آرام ازو یافت

دکتر زهرا بهفر

 • روانشناس بالینی M.A
 • روانشناس سلامت Ph.D
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی
 • دارای موافقت اصولی جهت اشتغال به درمانگری از بهزیستی

پیشینه تحصیلی:                       

 • لیسانس روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • دکتری روانشناسی سلامت و دانشجوی رتبه اول در هر سه مقطع تحصیلی

سوابق حرفه ای:

 • سوابق آموزشی و تدریس در دانشگاه (مقاطع کارشناسی و ارشد)به مدت 15 سال
 • سابقه درمانگری در مراکز مشاوره دانشگاهی ،خصوصی و خارج از کشوربه مدت 17 سال

حوزه های کاری:

 • زوج درمانگری هیجان مدار(eft )
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • مشاوره و درمان انفرادی در حوزه های اضطرابی،افسردگی و مسایل شخصیتی با رویکرد CBT (شناختی-رفتاری)

 

مسئولیت ها و رتبه ها:

 • پژوهشگر برگزیده سال در جشنواره پژوهشهای برتر وزارت ارشاد
 • -کسب عنوان معلم نمونه کشوری
 • کسب عنوان معلم نمونه استان خراسان
 • کسب عنوان مرکز مشاوره فعال و برتر دانشگاهی با مسولیت اینجانب
 • داوری مقالات تخصصی در نشریات علمی
 • عضو کمیته علمی همایش و جشنواره های علمی
 • مسیول اندیشکده سبک زندگی
 • راهنمایی پایان نامه های دانشجویی
 • تالیف و ترجمه کتاب و مقالات علمی-پژوهشی در نشریات مختلف و ارایه در کنفرانس ها و همایش های معتبر

مهمترین دوره های تخصصی گذرانده شده:

 • Externship of EFT(emotion focused couple therapy)
 • Basic intensive traningin chice theory
 • دوره کامل مهارت ورزی درمان شناختی رفتاری(CBT)
 • دوره مربی گری مهارت های زندگی
 • دوره های مشاوره پیش از ازدواج
 • دوره درمان مبتدی و پیشرفته اختلالات شخصیت
 • دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT)