blog image

معرفی کتاب

کلمات کلیدی :

درباره این کتاب:

ذهن‌آگاهی به معنای توجه به زمان حال، همراه با آگاهی و بدون قضاوت است. ریشه‌های اولیۀ ذهن‌آگاهی به آیین‌های شرقی و مخصوصاً بودا نسبت داده شده است. در طی سال‌های اخیر به عنوان یک روش مدرن و با تکنیک‌های خاص توسط جان کابات زین معرفی شد. پژوهش‌ها نشان داده‌اند، درمانگر آموزش دیده، برای آموزش تکنیک‌های ذهن‌آگاهی موفق‌تر خواهد بود. در واقع درمانگری که تکنیک‌ها را تجربه کرده است، تجربۀ خود را به مراجع آموزش می‌دهد. از آنجاکه مشاغل یاری‌رسان از جمله مددکاری، مشاوره و روان‌درمانگری جزء مشاغلی با فرسودگی بالا هستند، لازم است افراد مشغول در این حرفه‌ها مراقبت بیشتری از خود داشته باشند. درمانگری که قصد بکارگیری تکنیک‌های ذهن‌آگاهی را دارد، به نوعی اولین مراجعه‌کنندۀ خود است، و قبل از شروع درمان باید تکنیک‌ها توسط خودش انجام شده باشند. در این کتاب بطور تکنیکی و جلسه محور، 8 جلسۀ درمان، بطور مفصل و با جزئیات کامل توضیح داده شده است. انجام تمرینات طبق پروتکل، اولاً کمک شایانی به درمانگر در جهت مراقبت از خود می‌کند و ثانیاً درمانگر از همان تمرینات می‌تواند به عنوان الگویی برای کار با مراجع استفاده کند.