blog image

پیش از ازدواج

کلمات کلیدی :

نیاز به آزادی

نیاز به آزادی یکی از نیازهای مهم در روان بشر است. زمانی فرد این نیاز را بیشتر در خود احساس می کند که ارضای آن به مخاطره افتاده باشد. زمانی که دیگری بخواهد او را وادار به کاری کند، که به آن علاقه ندارد، در واقع نیاز به آزادی او را به مخاطره انداخته است.

اگر همه افراد به جمله طلایی « آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند» پایبند باشند، نیاز به آزادی کسی به مخاطره نمی افتد.

زمانی که نیاز به آزادی فرد پاسخ بگیرد، می تواند به خلاقیت بیشتر او بیانجامد. افراد خلاقی که در خلاقیت خویش احساس آزادی نمایند، به ندرت خود پسند می شوند. آنان در استفاده از استعدادهای خود و مفید بودن برای دیگران لذت بسیاری می برند.

ازدواج ماهیتی محدود کننده دارد. برای ازدواج سالم، لازم است فرد پذیرای محدود شدن نسبی باشد. به همین دلیل افرادی که نیاز به آزادی بسیار بالایی دارند ممکن است در زندگی شخصی، تحصیلی، شغلی یا اقتصادی افراد موفقی باشند اما به ندرت ازدواج موفقی را تجربه می کنند.

ازدواج موفق و رابطه زوجی سالم به پذیرش محدودیت در آزادی نیازمند است. البته محدودیت در ازدواج به معنای اسارت و دست کشیدن از تمامی آنچه می خواهیم باشیم، نیست. بدان معناست که پس از ازدواج ما تنها پارو زن قایق زندگی خود نیستیم. لازم است جهت و سرعت پارو زدن شریک زندگی خود را بعنوان عوامل تعیین کننده سرعت و جهت حرکت زندگی بپذیریم. به همین دلیل همراستا بودن اهداف و از آن مهمتر ارزشها در زندگی مشترک از اهیمت به سزایی برخوردار است.

افرادی که نیاز به آزادی بسیار بالایی دارند و مایلند تمام تصمیمات را در زندگی شخصا بگیرند، به کارهای مورد علاقه خود بپردازند و ریسک پذیری بسیار بالایی دارند، همسران خوبی نخواهند بود.

افرادی که نیاز بالایی به آزادی دارند، معمولا با روابط نزدیک درازمدت مسئله دارند و این موضوع در ازدواج بسیار مشهود است.

ازدواج وقتی بهترین فرصت است که هر دو کاندید ازدواج نیاز به قدرت و نیاز به آزادی پایین تری از سطح متوسط داشته باشند.

نیاز به تفریح

نشاط پاداش ژنتیک برای یادگیری است. روزی که بازی کردن را متوقف کنیم در آن روز آموختن را هم متوقف کرده ایم. نشاط در بهترین صورت به شکل خنده ظاهر می شود، آنان که به همه عشق می ورزند بسیار از همدیگر می آموزند و پیوسته خنده بر لب دارند.

نیاز به تفریح با نیاز به لاابالی بودن، مصرف مواد مخدر یا الکل برای تجربه سرخوشی کاملا متفاوت است. نیاز به تفریح نیاز به تجریه شادی ناشی از یادگیری است.

نیاز به تفریح و نشاط می تواند زندگی مشترک را شاداب و با نشاط سازد. خنده و یادگیری اساس تمامی روابط موفق در دراز مدت است. وقتی ازدواج به تلخی می گراید، نشاط اولین قربانی است.

نیاز بالا به تفریح و نشاط می تواند ازدواج موفق را رقم بزند. این احتمال زمانی بیشتر می شود که هر دو کاندید نیاز بالا به تفریح و نشاط را تجربه کرده و از آموختن لذت می برند.

زمانی که نیاز به تفریح در هر دو کاندید ازدواج بالاست، می توانند در زندگی مشترک به شیوه ای خلاقانه راه کارهای مناسبی برای حل مسائل بیابند.

نیاز به تفریح بالا در هر دو کاندید ازدواج، به آنان کمک می دهد در زندگی مشترک شادی بیشتری را تجربه کنند و راه های خلاقانه غنی کردن رابطه زوجی خویش را بیابند.