blog image

معرفی کتاب

کلمات کلیدی :

این اثر اولین کتاب، در زمینه زیرنوعی از اختلال وسوسی-جبری به نام اختلال وسواسی-جبری رابطه (ROCD) است که در روابط نزدیک و صمیمی تبلور می‌یابد.

 طبق آنچه ما در این کتاب می‌آموزیم وسواس‌های رابطه ممکن است در انواع روابط نزدیک مانند رابطۀ عاشقانه، رابطۀ والد-کودک، رابطه با استاد و حتی رابطه با خدای فرد رخ دهد.

 با این حال، پژوهش‌های موجود به‌طور عمده بر اختلال وسواسی- جبری رابطه در زمینۀ روابط عاشقانه متمرکز شده‌اند. در این کتاب به اختلال وسواسی- جبری رابطه در روابط عاشقانه پرداخته شده است.

« او واقعا فرد مناسبی برای من است؟!» «آیا احساس من به او یک عشق واقعی است»، «من سعی می‌کنم که بسنجم، چقدر او مرا دوست دارد. این موضوع سالها است که ادامه دارد. من مطمئن هستم او مرا دوست دارد امّا این فکر که ممکن است دوستم نداشته باشد، من را دیوانه می‌کند» و... 

این شک و تردیدهای وسواسی مرتبط با رابطه می‌تواند تجربه‌ای بسیار تلخ و فرساینده برای افراد باشد تا حدی که رابطۀ آنها را مختل کرده و حتی علائم افسردگی را به دنبال خواهد داشت؛ با این‌حال بسیاری از مراجعین و درمانگران از اختلال وسواسی-جبری رابطه و پدیده‌های مرتبط با آن آگاهی کافی ندارند و آن را با معضلات زندگی یا مشکلات دونفره اشتباه می‌گیرند

این فصل کتاب به دلیل تازگی و نو بودن موضوع، می‌تواند مورد توجه اساتید، محققین و دانشجویان رشته‌های روان‌شناسی، مشاوره خانواده، روان‌پزشکی و طیف وسیعی از دست‌اندرکاران بهداشت روانی قرار گیرد و حتی می‌تواند در جهت آگاهی بخشی مورد توجه جمعیت عمومی به‌خصوص زوجین باشد.