blog image

مشاوره پیش از ازدواج

کلمات کلیدی :

اختلال شخصیت در مشاوره پیش از ازدواج

ملاحظات کلی

 در جلسات مشاوره پیش از ازدواج، ممکن است مشاور به وجود ویژگی های جدی از یک اختلال شخصیت در یکی یا هر دو کاندید ازدواج پی ببرد. در این شرایط نیاز است مشاور ملاحظات خاصی را در نظر گرفته و برای کمک به هر دو کاندید با توجه به ویژگی های اختلال رفتار حرفه ای نشان دهد.

ملاحظات زیر در این شرایط توصیه می گردد:

 • در نظر گرفتن بستر فرهنگی در ارزیابی اختلال شخصیت از اهمیت بسزایی برخوردار است. بعنوان مثال در فرهنگ های سنتی ممکن است مردسالاری و مصادیق آن، ویژگی ای وابسته به فرهنگ باشند و نشانه ای از شخصیت نارسیسیسم تلقی نگردد.
 • جذابیت های طرحواره ای در جذب شدن به فردی که دچار اختلال شخصیت است یا ویژگی های جدی از آن را نشان می دهد، سهم بسزایی دارند. بنابراین هر دو کاندید نیاز به بررسی دقیق و کمک ویژه دارند.
 • اگر درمانگر آسیب پذیری های خود را در مواجهه با اختلال شخصیت به درستی نشناسد، این امکان وجود دارد که در دام بازی های مسموم و مکمل کاندید ها بیفتد.
 • در جلسات مشاوره پیش از ازدواج نباید به هیچ عنوان از کلمه « اختلال شخصیت» برای کاندید دچار اختلال یا کاندید ازدواجش استفاده نمود. استفاده از این کلمه ممکن است تاثیری در تصمیم آنها برای ازدواج با هم نگذارد، اما قطعا در زندگی مشترک به عنوان حربه ای برای تحقیر استفاده خواهد شد.
 • در تمام ارتباطات عاطفی میان کاندیدهای ازدواج که یک طرف دچار اختلال شخصیت بوده و یا ویژگی های جدی اختلال را نشان می دهد، کاندید مقابل جذب آن ویژگی در کاندید ازدواجش می گردد، که با خلاء درونی او همخوان بوده و او را به اشتباه می اندازد. بعنوان مثال چک کردنهای شخصیت پارانوئید برای فرد هم وابسته ای که طرحواره محرومیت هیجانی فعال دارد، طی تحریف های شناختی به ویژگی مراقب و دلسوز بودن تعبیر می شود.
 • بنابراین لازمست به کاندید ازدواج جذب شده، کمک دهیم متوجه تفاوت نیاز خود با ویژگی فرد مبتلا به اختلال ( یا دارای ویژگی های بارز اختلال) بشود.
 • پرسشگری سقراطی ابزار بسیار سودمندی در جهت رساندن کاندید مجذوب به این دریافت است.
 • نکته مهم در این میان، سرعت متناسب مشاور در آگاهاندن این کاندید از عواقب ازدواج با شخص مبتلا به اختلال شخصیت است
 • لازم است به کاندید مجذوب کمک دهیم تا نیازهای درونی اش که باعث شده به فرد مبتلا به اختلال شخصیت جذب شود را بشناسد.
 • با استفاده از تکنیک های مصاحبه انگیزشی در او انگیزه ایجادکنیم تا واقع بینانه کاندید ازدواجش را ببیند و متوجه تمایز نیازش با رفتارهای او شود.
 • به کاندید مجذوب کمک کنیم در بتی از فرد مبتلا به اختلال در ذهن خود ساخته تَرَک ایجاد نماید    ( ایجاد شک)
 • سپس با عمیق تر کردن شک، مراجع را توانمند سازیم تا به مرحله تصمیم گیری واقع بینانه وارد شود.
 • در صورت تصمیم به پایان دادن رابطه از طرف کاندید مجذوب، لازمست اتمام رابطه بدون ایجاد احساس طردشدگی در فرد مقابل و به صورت جرات مندانه انجام گیرد.
 • ارجاع به متخصص بالینی جهت درمان فردی در بسیاری از موارد ضروری است.

ادامه مطلب در هفته آینده