blog image

عشق بالغانه

کلمات کلیدی :

عشق بالغانه

در روابط عاطفی میان زن و مرد، ممکن است گونه های متفاوتی از ارتباط صمیمانه و نزدیک تجربه شود. در بین افراد مصطلح آن است که به تمامی این نوع روابط صیمیمانه و نزدیک  «عشق» بگویند. اگر این اصطلاح را بپذیریم باید بگوییم عشق می تواند در طیف وسیعی بروز پیدا کند. برخی از انواع عشق می تواند آسیب زننده و مخرب باشند. ازدواج و زندگی زوجی سالم، پویا و پایدار به عشقی سالم و بالغانه نیاز دارد.

شاخصه اصلی عشق بالغانه و سالم، تعهدی مشتاقانه نسبت به فرد دیگر است. در این رابطه هر دو فرد  نسبت به رشد و تحول رابطه متعهد بوده و برای آن تلاش می کنند. عشق بالغانه مولفه هایی دارد که در ذیل به آنها اشاره می شود:

  • شناخت درست و عمیق از یکدیگر: برای عشق ورزیدن به یک نفر، لازم است او به خوبی شناخته شود. عشق سالم و بالغانه نتیجه شناخت فرد در تمام ابعاد نه گانه صمیمیت ( صمیمیت عاطفی، روانشناختی، عقلانی، جنسی، جسمی، معنوی، زیبایی شناختی، اجتماعی و تفریحی و زمانی ) است. در این نوع عشق، فرد به خاطر خودش دوست داشته می شود نه به خاطر آنچه دارد. در عشق سالم، یک فرد با تمام نقایص و عیب هایش باز هم دوست داشته می شود و به خاطر آنچه ممکن است در آینده به آن تبدیل شود، مورد لطف و محبت قرار نمی گیرد.
  • احترام به یکدیگر: شناخت درست، رابطه نزدیکی با احترام دارد. درعشق بالغانه به موجودیت انسانی، منحصر به فرد و متفاوت طرف مقابل احترام گذارده می شود. در عشق سالم فرد مقابل تنها به این دلیل که بخشی از آروزهای برآورده نشده فرد است مورد احترام قرار نمی گیرد. علاوه بر این، به دلیل این که کاملا شبیه به هم هستند نیز مورد توجه قرار نمی گیرند. در عشق سالم هر گونه تلاش برای تغییر طرف مقابل نشانه بی احترامی است. ذکر این نکته ضروری است که فرد تنها زمانی می تواند به دیگری احترام بگذارد که ابتدا به خودش احترام گذاشته باشد.
  • پذیرش یکدیگر: پذیرش نیز مانند احترام است. در حالت پذیرش، برای تغییر فرد مقابل ، تلاشی صورت نمی گیرد. با این حال، پذیرش فرد مقابل به معنای پذیرش رفتارهای ناسالمی نیست که مخرب رابطه عاشقانه است. رابطه عاشقانه مانند صمیمیت رابطه ای متقابل و دو جانبه است نه یک طرفه. در رابطه سالم و عاشقانه، فرد به گونه ای با طرف مقابل رفتار می کند که دوست دارد با او رفتار شود. پذیرش دیگری همانند احترام، نیازمند پذیرش خویشتن است. بدین ترتیب پذیرش به دست آوردنی نیست بلکه یک حالت غیر شرطی دارد. با این حال اگر اعتماد شکسته شود و صداقت از میان برود، ممکن است پذیرش فرد مقابل نیز از رابطه رخت بر بندد.
  • اعتماد و صداقت: اعتماد و صداقت، دو روی یک سکه اند. اگرچه از نظر مفهوم با یکدیگر متفاوت اند اما ارتباط نزدیکی با هم دارند. اعتماد مبتنی بر صداقت است یعنی اینکه شخص به تعهدات خود همیشه و همه وقت وفادار بماند. صداقت یعنی این که شخص مطالب واقعی و درست بگوید و هدفش فریب طرف مقابل نباشد. اعتماد و صداقت ارتباطی نزدیکی با رفتار دارند، بنابراین باید بین حرف و عمل همخوانی وجود داشته باشد نه اینکه مدام با شک و تردید همراه باشد. عشق سالم تنها بین افرادی به وجود می آید که به گونه ای موفقیت آمیز از مراقبان اولیه و خانواده مبدا خود متمایز شده و هویت مستقلی برای خود بدست آورده اند.

 

تعارض، مشکل و اختلاف نظر مولفه های طبیعی و جدایی ناپذیر هر ارتباط طولانی و متعهدانه ای به شمار می روند. چنین مسائلی نباید در صمیمیتافرادی که عشق سالم را تجربه م یکندن مداخله کند و از طرفی در رابطه ای که عشق سالم، فهم متقابل و همدلی وجود دارد همسران نباید تعارض ها را به صورت مشکل مد نظر قرار دهند بلکه تعارض ها را باید بعنوان جزء طبیعی اماناخوشایند زندگی با فرد دیگر بپذیرند. تعهد نسبت به فرد مقابل به هنگام بروز تعارض نقش مهمی ایفا می کند. در رابطه توام با عشق سالم هر دو طرف متعهد می شوند که مشکلات شان را حل کنند، تفاوت ها را بپذیرند و درباره تعارض ها گفتگو کنند به طوری که در پایان گفتگو احساس نکنند مغبون شده اند.در عشق سالم دو نفر به عنوان اعضای یک تیم برای حل رضایت بخش مشکلات و تعارض ها همچنین پذیرش تفاوت ها تلاش می کنند.

 

فائقه رزاقی 

مسئول دپارتمان آموزش کلینیک تخصصی زوج و خانواده پویش