blog image

معرفی کتاب

کلمات کلیدی :

درمان شناختی تحلیلی
مجموعه تندآموز روان‌درمانی و مشاوره

نویسندگان: کلر کوربریج، لورا برمر، فیلیپا کوید

مترجمان:  دکتر سیدمجتبی احمدی، فریده قواسی، پروشا مرادی، مهدی فاطمی‌زاده

درباره این کتاب:

اساس درمان شناختی- تحلیلی در اعتقادات تونی رایل ریشه دارد که تعهدی عمیق به فراهم‌کردن درمان برای افراد محروم از کمک‌های روان‌درمانی رایج داشت. با ظهور مدل درمان شناختی تحلیلی، رویکرد درمانی‌ای متولد شد که قابل دسترس است، نگاه مشارکتی و محدود به زمان دارد، و درمانی است که در آن، مراجع از طریق ایجاد درک مشترک با درمانگر انگیزه می‌گیرد. کتاب حاضر توسط سه درمانگر شناختی- تحلیلی با کوله‌باری از سال‌ها تجربه در این زمینه نوشته و در آن رئوس کلیِ درمانِ روانی در انسان به طور گروهی و در زمان محدود در قالبی کوتاه و قابل فهم ارائه شده است. 15 ویژگی نظری و 15 ویژگی عملی درمان شناختی- تحلیلی با استفاده از ویژگی‌های متمایز مورد توجه در این کتاب تشریح شده‌اند. درمان شناختی- تحلیلی منبع ارزنده و سودمندی برای دانشجویان، متخصصان در حال آموزش و درمانگران شاغل و همچنین سایر روان‌پزشکان، مشاوران و متخصصان بهداشت روان خواهد بود که خواهان فراگیری بیشتر در مورد ویژگی‌های متمایز این درمان ارزشمند هستند.