blog image

مقاومت در شناخت درمانی

کلمات کلیدی :

مقاومت در شناخت درمانی

نویسندهرابرت لیهی

مترجمان:  دکتر حسن حمیدپور، دکتر زهرا اندوز، حسین زیرک

درباره این کتاب:

خواندن این كتاب مى‌تواند به ما كمك كند تا پى ببریم كه چرا برخى از مراجعان با سبك فكرى و رفتارى خود باعث دامن‌زدن به مشكلات یا حفظ وضعیت نابسامان زندگی‌شان می‌شوند. بخش‌هایى از كتاب به نقش درمانگران در پدیدآیى مقاومت مراجعان پرداخته است. نه تنها بر مشكلات انگشت گذاشته است بلكه راه‌حل‌هاى كارگشا نیز در اختیار متخصصان قرار داده است. در هر صورت كتاب است كه باعث مى‌شود مراجعان مقاوم به درمان بهتر بتوانند در راه تغییر گام بردارند.
كورى نیومن
رئیس مركز شناخت‌درمانى و دانشكده پزشكى

اگر به‌دنبال كتابى هستید كه از چشم‌اندازى نوآیین و جدید به مسئله‌اى مهم پرداخته باشد كه تابه‌حال مورد غفلت قرار گرفته است پس گمشده خود را پیدا كرده‌اید. هر متخصص بالینى كه با مقاومت مراجعان در جلسه درمان روبه‌رو مى‌شود باید این كتاب را بخواند.
دیوید كلارك
گروه روان‌شناسى، دانشگاه برونسویك، كانادا

از دانشجویان دوره‌هاى رفتاردرمانى‌شناختى تا متخصصان بالینى صاحبْ‌صلاحیت و باتجربه، همه مى‌توانند از این كتاب سود ببرند. این كتاب مى‌تواند یكى از منابع اصلى و ارزشمند دوره‌هاى رفتاردرمانى‌شناختى باشد. مثال‌هاى بالینى متعدد باعث افزایش غناى كتاب و اندیشه‌برانگیز مىشود. همین مثال‌ها مى‌تواند عصاى دست درمانگران پرتجربه و صاحبْ‌صلاحیت شود تا درمان مؤثرترى ارایه دهند.
ژاكلین پرسونز
مركز شناخت‌درمانى سانفرانسیسكوو