blog image

دپارتمان علوم شناختی

مسئولیت این دپارتمان بر عهده خانم زهرا خرمی کارشناس ارشد علوم شناختی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

خدمات ارائه شده در دپارتمان علوم شناختی عبارتند از:


- ارزیابی و توانبخشی شناختی

- بازتوان بخشی پس از سکته مغزی


درمان:


- اختلالات خواب

- سرگیجه

- سردردهای میگرنی

- دردهای ناشی از دیسک کمر


• قابل ذکر است به علت همه گیری بیماری کرونا دپارتمان علوم شناختی تا پایان دوره قرنطینه از ارائه خدمات معذور است .