blog image

پذیرش آنلاین

کلمات کلیدی :

بعلت همه گیری بیماری کرونا از بهمن ماه 1398 تا اتمام دوره همه گیری این بیماری کلینیک تخصصی زوج و خانواده پویش از پذیرش حضوری مراجعین معذور بوده و خدمات مشاوره ای خود را به مراجعین از سراسر کشور و فارسی زبانان سراسر دنیا به صورت آنلاین ارائه می دهد