جستجوی مطلب :
 • portfolio

  سیستم تنظیم هیجان در درمان متمرکز بر شفقت

  • تعداد بازدید : 30
  • 19/10/1400 08:34:52 ق.ظ

  برانگیختگی مغز به هنگام هیجان


 • portfolio

  جرات ورزی

  • تعداد بازدید : 96
  • 13/09/1400 06:44:35 ب.ظ

  جرات ورزی و تمایز آن با سایر سبک های رفتاری


 • portfolio

  بررسی رفتار همسران در زوج درمانی

  • تعداد بازدید : 73
  • 09/09/1400 03:28:54 ب.ظ

  تاثیر رفتارهای مثبت و منفی در سطح رضایتمندی همسران


 • portfolio

  تفاوت در نیاز به صمیمیت همسران

  • تعداد بازدید : 80
  • 01/09/1400 08:26:41 ب.ظ

  چگونه با تفاوت در نیاز به صمیمیت می توان کنار آمد؟


 • portfolio

  ارتباط مبتنی بر قضاوت اخلاقی

  • تعداد بازدید : 84
  • 29/08/1400 10:03:32 ب.ظ

  بررسی یکی از انواع ارتباطات بیگانه با زندگی