مرکز مشاوره تخصصی زوج و خانواده پویش به عنوان اولین مرکز مشاوره تخصصی در مشهد از سال 1387 با مجوز سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی کار خویش را آغاز نموده است. مدیریت مرکز مشاوره تخصصی زوج و خانواده پویش بر عهده پروفسور جواد صالحی فدردی استاد دانشگاه فردوسی مشهد می باشد .

blog image

مسئولیت فنی مرکز مشاوره تخصصی زوج و خانواده پویش را دکتر زهره سپهری شاملو دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد بر عهده دارند .

blog image