بررسی تغییرات سیگنال‌های مغزی در هنگام ریکی (Reiki)

بررسی تغییرات سیگنال‌های مغزی در هنگام ریکی (Reiki)

150 150 parvizi

بررسی تغییرات سیگنال‌های مغزی در هنگام ریکی (Reiki)
سحر قبادی محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سعید راحتی قوچانی – استادیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
جواد صالحی فدردی – استادیار دانشکده روان شناسی– دانشگاه فردوسی مشهد
هما میرزاوزیری –

چکیده مقاله:
در این تحقیق برای اولین بار سیگنالهای مغزی در هنگام ریکی ارزیابی شده است. بدین منظور سیگنالهای EEG، 30 نفر در حین اعمال ریکی در دو گروه ریکی واقعی و تقلیدی (placebo) جمع آوری شد.
نتایج تحقیق نشان میدهد که بعد فرکتال و نمایی لیاپانوف در گروه ریکی در مقایسه با placebo افزایش پیدا کرده و این دو گروه به میزان قابل توجهی از هم تفکیک شدند.
این افزایش بیانگر زیاد شدن فرآیندهای عملکردی فعال در مغز و پیچیدگی آن در حین ریکی است. مقدار محدود بعد فرکتال و مقادیر مثبت نمایی لیاپانوف در گروه ریکی نسبت به placebo، نشان دهنده آن است که سیگنال EEG، دارای رفتاری کیاتیک است.
با توجه به بررسی کانال های تاثیرپذیر در حالت ریکی می توان گفت دینامیکو پیچیدگی لوبهای Temporal و parietal در زمان ریکی گرفتن فرد تغییر میکند.
همچنین در این تحقیق حالتهای احساسی سوژه ها توسط معیار لیکرت (قبل و بعد از ریکی) ارزیابی شد و نشان داده شد که در مجموع ریکی در مقایسه با placebo، احساس آرامیدگی و ریلکسیشن را افزایش داده است.

دنیایتان را تکان می دهیم

تا دیگران را شکست دهید

شاهکار و هنر دست برای فوق العادگی


اس بی تمز | تنها ارائه کننده پوسته موودو

اس بی تمز، تنها ارائه کننده رسمی پوسته موودو در ایران، با پشتیبانی ۲۴ ساعته این پوسته، سعی در تأمین رضایت شما مشتریان عزیز را دارد. پوسته موودو به گونه ای طراحی شده که با همه ی موضوعات سازگار باشد و با المان های پیشرفته ارائه شده، از همه ی رقیبان خود بهتر و با کیفیت تر باشد.

پاسخگویی پشتیبانی: ۱۹:۰۰ – ۰۰۹:۰
نشانی: تهران – خیابان ولیعصر – شماره ۱۲۹
شماره تماس: ۸۸۴۵۸۷۳۴-۰۲۱

فایل های پیوست

نقد و بررسی های تازه

موسیقی های جدید